ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

L’Objectiu 11 ODS té com a finalitat aconseguir ciutats i comunitats sostenibles. La ràpida urbanització i el creixement no planificat han ocasionat una sèrie de problemes, com la falta d’accés a serveis bàsics, habitatge assequible, congestió del tràfic i...
ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 10: Reducció de les desigualtats

La finalitat de l’ODS 10 és promoure la societat, la tolerància econòmica i política, independentment del gènere, l’edat, la raça, la discapacitat, la religió o l’orientació sexual i reduir les desigualtats econòmiques i socials entre el països. La...
ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructures

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9 (ODS 9) té com a objectiu principal promoure el desenvolupament d’infraestructures resilients, inclusives i sostenibles, fomentar la industrialització i la innovació, i enfortir la capacitat tecnològica i...
ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 7, “Energia assequible i no contaminant”, és considerat un dels objectius més importants en l’actualitat per experts en comerç i negocis internacionals, ja que l’accés a l’energia és...
ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 12: Consum i producció responsables

Les bases d’una producció i consums responsables La ODS número 12 es sosté en diversos pilars clau, que són els següents: Eficiència de recursos: aquest pilar busca fomentar l’ús eficient dels recursos naturals, minimitzant l’extracció i l’ús de...