ODS 4: Educació de qualitat

ODS 4: Educació de qualitat

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5, “Igualtat de gènere”, és un dels objectius fonamentals per aconseguir un món més just i equitatiu. Aquest objectiu busca posar fi a la discriminació i la violència basades en el gènere, i garantir la...
ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 5: Igualtat de gènere

L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 5, “Igualtat de gènere”, és un dels objectius fonamentals per aconseguir un món més just i equitatiu. Aquest objectiu busca posar fi a la discriminació i la violència basades en el gènere, i garantir la...
ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

L’Objectiu 11 ODS té com a finalitat aconseguir ciutats i comunitats sostenibles. La ràpida urbanització i el creixement no planificat han ocasionat una sèrie de problemes, com la falta d’accés a serveis bàsics, habitatge assequible, congestió del tràfic i...
ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 10: Reducció de les desigualtats

La finalitat de l’ODS 10 és promoure la societat, la tolerància econòmica i política, independentment del gènere, l’edat, la raça, la discapacitat, la religió o l’orientació sexual i reduir les desigualtats econòmiques i socials entre el països. La...
Visita a la fira interncional Global Industrie

Visita a la fira interncional Global Industrie

La fira La fira celebrada del passat 7 de març al 10 de març a Lyon va presentar una notable innovació en termes de donar visibilitat a solucions pels problemes que es plantegen avui en dia en el món contemporani. 5 Exhibicions complementàries MIDEST: Subcontractació...